گروه مبنا

به عنوان اولين شركت تخصصي ارائه دهنده خدمات انرژي، مديريت، مميزي و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور تاسيس 1379 شركت مبنا در سال گرديد و از طريق همكاري با شركت هاي معتبر اروپايي در جهت ارتقا دانش مهندسي و فن آوري در بخش هاي ساختمان و صنعت فعاليت مي كند و در اين زمينه علاوه بر انتقال دانش فني و مهندسي، محصولات كارآمد و كم مصرف متنوعي را در كشور ارائه مي نمايد. اين شركت با در اختيار داشتن پرسنل كارآزموده و متخصص و با استفاده از همكاری نمايندگان متعدد خود در سراسر كشور خدمات انرژي و محصولات كارآمد را جهت بهينه سازي مصرف و افزايش بهره وري انرژي به مشتريان خود در دو بخش صنعت و ساختمان ارائه مي نمايد .

خدمات انرژي در صنايع

 • مشاوره، مميزي انرژي و استقرار سيستم مديريت انرژي در صنايع
 • اندازه گيري و تعيين مشخصات عملكردي واحدهاي صنعتي
 • كاهش مصرف انرژي در بويلرها از طريق اجراي سيستم كنترل تنظيم اتوماتيك نسبت هوا به سوخت
 • آموزش مديريت انرژي و روش هاي صرفه جويي در مصرف انرژي
 • تهيه طرح امكان سنجي اقتصادي بمنظور افزايش بهره وري انرژي در واحدهاي صنعتي
 • اجراي راهكارهاي بهينه سازي جهت كاهش مصرف انرژي
 • توسعه نرم افزار جامع مديريت اطلاعات انرژي جهت پيمايش و مديريت مصارف انرژي

خدمات انرژي در ساختمان

 • مشاوره انرژي در طراحي و ساخت ساختمان (بخش معماري، تاسيسات مكانيكي، روشنائي، تعيين وضعيت مصرف انرژي ساختمان و بازرسي انرژي در مراحل ساخت)
 • مشاوره، مميزي انرژي و استقرار سيستم مديريت انرژي در ساختمان
 • افزايش بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان
 • طراحي ساختمان و تاسيسات ساختمان با رويكرد بهره وري انرژي
 • شبيه سازي ديناميكي عملكرد ساختمان و تعيين ميزان مصرف انرژي ساختمان
 • آموزش مبحث 19 ، مديريت و مميزي انرژي ساختمان
 • طراحي و اجراي راهكارهاي بهينه سازي انرژي در ساختمان
 • بررسي و اجراي روش هاي ممكن جهت كاهش قبوض مصرف انرژي ساختمان
 • تهيه رده مصرف انرژي ساختمان بمنظور الصاق برچسب انرژي ساختمان

فن آوري اطلاعات در خدمات انرژي

 • تهيه و توسعه نرم افزارهاي تخصصي مديريت انرژي در صنعت و ساختمان
 • برگزاري دوره هاي آموزش الكترونيك در زمينه مباحث انرژي
 • خصوصي سازي سيستم مديريت اطلاعات انرژي ( EIMS  ) در واحدهاي صنعتي و ساختمانی
 • برگزاري دوره هاي آموزش مباحث انرژي در داخل و خارج از كشور
 •   ارائه مشاوره اينترنتي جهت اجراي طرح هاي بهينه سازي در صنعت و ساختمان

خدمات انرژي در تامين كالاهاي كارآمد

 • تامين تجهيزات مورد نياز در پروژه هاي خدمات انرژي در بخش صنعت و ساختمان
 • تهيه و توزيع محصولات كارآمد در سراسر كشور
 •  عرضه شيرهاي ترموستاتيك رادياتور با %20  صرفه جويي در مصرف انرژي
 •  عرضه رادياتورهاي فولاديThermX2  با 11% صرفه جويي در مصرف انرژي
 • طراحي و اجراي پكيج هاي مركزي چگالشي گازسوز با راندمان %110
 •  طراحي و اجراي سيستم هاي گرمايش خورشيدي منطبق بر نياز گرمايي ساختمان
 • خدمات مهندسي جهت بهره برداري از تجهيزات با حداكثر كارآيي انرژي

سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت( CHP )

 • امكان سنجي فني اقتصادي و تحليل اطلاعات
 • طراحي و اجراي سيستم هاي توليد همزمان برق، گرما و سرما با حداكثر بهره وري انرژي سالانه

بهره گيري از انرژي گرمايي خورشيد

 •  امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از سيستم هاي خورشيدي
 • طراحي و اجراي سيستم هاي گرمايش خورشيدي

خلاصه اي از سوابق مميزی انرژی صنعت

 • مميزي انرژي مجتمع كاشي طوس
 • مميزي انرژي پالايشگاه گاز بيدبلند و تدوين شرح وظايف گروه مديريت انرژی در اين پالايشگاه
 • مميزي انرژي در صنايع بالادستي نفت (مجتمع نفتي كريت) شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
 • انجام اولين پروژه در سطح ملي براي شركت ملي انتقال گاز ايران در ايستگاه هاي تقويت فشار گاز كشور
 • تعيين ميزان نشرمتان در ايستگاه هاي تقويت فشار گاز كشور
 • مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي كارخانه ايران ياسا تاير و رابر و مميزي انرژي كارخانه آرتاويل تاير
 • مميزي انرژي كارخانه داروسازي زكرياي تبريز
 • تعيين بهترين طرح هاي بازيافت حرارتي در ايستگاه هاي تقويت فشار گاز كشور
 • استقرار سيستم مديريت انرژي در پالايشگاه گاز بيدبلند
 •  مميزي انرژي در ايستگاه هاي تقويت فشار  S6 و C5 وC3 وS4 وS2
 • تعيين بهترين دماي گاز خروجي از ايستگاه هاي تقويت فشار كشور
 • مميزي انرژي كارخانه سيمان سفيد اروميه
 • طرح پايلوت اجراي سيستم تنظيم نسبت سوخت به هوا بر اساس آناليز گازهاي احتراقي در بويلرهاي صنعتي كشور
 • مميزي انرژي كارخانه های روغن نباتي بهشهر، نرگس شيراز و يگانه خزر
 • مميزي انرژي كارخانه های قند اصفهان، نيشابور و فريمان
 • مميزي انرژي شركت های كشت و صنعت نيشكر كارون و دعبل خزائی
 • نصب و راه اندازي سيستم كنترل اتوماتيك احتراق و Blowdon    بويلر در پالايشگاه نفت شيراز و نيروگاه حرارتي مشهد
 •  مميزي انرژي پالايشگاه گاز پارسيان و استقرار سيستم مديريت انرژي و پروژه نصب و اجراي نرم افزار EIMS
 • نصب و راه اندازی سيستم كنترل اتوماتيك احتراق در بويلر اشكودا دو نيروگاه حرارتی مشهد
 • بازنگري استانداردهاي معيار مصرف انرژي در صنايع تاير و تيوب، روغن نباتي و قند و شكر
 • مميزي انرژي كارخانجات گروه عظام (گروه سه)
 • راندمان سنجی نيروگاه بندرعباس

خلاصه اي از سوابق مميزی انرژی در ساختمان

 • مميزی ساختمان مركزی شركت ملی گاز ايران (برج گاز)، ساختمان مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامی، وزارت بهداشت و درمان تهران، شركت ملی صنايع پتروشيمي تهران
 • مميزی مجموعه ساختمان های مركزی شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب
 • مميزی سازمان ويژه اقتصادی پارس جنوبی(متعلق به شركت ملی نفت)
 • مميزی ساختمان های اداری و شهرک مسكونی شركت پالايش گاز بيدبلند
 • مميزی ساختمان هاي شهرک مسكونی شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 • مميزی ساختمان اداره گاز شهركرج
 • مميزی مجتمع اداري تجاري نيلي، تهران و برج هاي اداري ناهيد و گاندي، تهران
 • مميزی ساختمان جامعه مهندسان مشاور، تهران
 • مميزی ساختمان هاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، اهواز، شركت ملي نفت، عسلويه و شركت ملي نفت منطقه خانگيران
 • مميزی ساختمان هاي شركت برق منطقه اي استان خوزستان
 • مميزی خدمات مشاوره و مميزي انرژي جامع در ساختمان مركزي بانك صادرات ايران برج سپهر، تهران
 • مميزی ساختمان شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار و منطقه قزوين
 • مميزی ساختمان سايت بخار شركت توگا
 • امكان سنجي نصب سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت (CHP ) در شركت ملی نفت مناطق نفت خيز جنوب
 • امكان سنجي نصب سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت (CHP )  در بيمارستان بزرگ نفت اهواز و بيمارستان تهران و مجتمع آموزشي و ورزشي محمودآباد
 • انجام بزرگ ترين پروژه سيستم هاي خورشيدي كشور پروژه سوم خرداد ناجا
 • نصب و راه اندازي سيستم هاي خورشيدي در مدارس كشور
 • بررسي وضعيت مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني، تحت نظارت سازمان ملل
 • تدوين استاندارد مميزی انرژی ساختمان در كشور برای سازمان بهينه سازی مصرف سوخت
 •  ناظر سازمان بهينه سازی در پروژه اجرای مبحث  19 در شهرداری های كشور
 • راه اندازي سايت مشاوره انرژي اينترنتي در ساختمان هاي شركت نفت
 • تدوين استانداردهاي معيار مصرف و برچسب انرژي در موتورخانه ساختمان (ديگ و مشعل)
 • ارائه خدمات مشاوره جهت اخذ گواهي نامه و برچسب انرژي در مجتمع مسكوني برج باغ بهاران
 • مشاوره و نظارت بر اجراي قراردادهاي مربوط به مبحث 19
 • برگزاري دوره هاي آموزش مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
 • برگزاري كارگاه هاي آموزشي بهينه سازي انرژي براي 5000 نفر
 • برگزاري دوره هاي آموزش حضوري مديريت مصرف انرژي براي 2100 نفر از مسئولين اداري و تاسيسات ساختمان
 • برگزاري دوره های آموزشي در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان