گروه مبنا

شرکت مبنا به عنوان اولين شركت تخصصی ارائه دهنده خدمات انرژی، مديريت، مميزی و بهينه سازی مصرف انرژی در كشور در سال 1379 تاسیس گرديد و از طريق همكاری با شركت های معتبر اروپايی در جهت ارتقا دانش مهندسی و فن آوری در بخش های ساختمان و صنعت فعاليت می كند و در اين زمينه علاوه بر انتقال دانش فنی و مهندسی، محصولات كارآمد و كم مصرف متنوعی را در كشور ارائه می نمايد. اين شركت با در اختيار داشتن پرسنل كارآزموده و متخصص و با استفاده از همكاری نمايندگان متعدد خود در سراسر كشور خدمات انرژی و محصولات كارآمد را جهت بهينه سازی مصرف و افزايش بهره وری انرژی به مشتريان خود در دو بخش صنعت و ساختمان ارائه می نمايد .

خدمات انرژی در صنايع

 • مشاوره انرژی در طراحی و ساخت ساختمان (بخش معماری، تاسيسات مكانيكی، روشنائی، تعيين وضعيت مصرف انرژی ساختمان و بازرسی انرژی در مراحل ساخت)
 • مشاوره، مميزی انرژی و استقرار سيستم مديريت انرژی در ساختمان
 • افزايش بهره وری و بهينه سازی مصرف انرژی ساختمان
 • طراحی ساختمان و تاسيسات ساختمان با رويكرد بهره وری انرژی
 • شبيه سازی ديناميكی عملكرد ساختمان و تعيين ميزان مصرف انرژی ساختمان
 • آموزش مبحث 19 ، مديريت و مميزی انرژی ساختمان
 • طراحی و اجرای راهكارهای بهينه سازی انرژی در ساختمان
 • بررسی و اجرای روش های ممكن جهت كاهش قبوض مصرف انرژی ساختمان
 • تهيه رده مصرف انرژی ساختمان بمنظور الصاق برچسب انرژی ساختمان

خدمات انرژی در ساختمان

 • مشاوره انرژی در طراحی و ساخت ساختمان (بخش معماری، تاسيسات مكانيكی، روشنائی، تعيين وضعيت مصرف انرژی ساختمان و بازرسی انرژی در مراحل ساخت)
 • مشاوره، مميزی انرژی و استقرار سيستم مديريت انرژی در ساختمان
 • افزايش بهره وری و بهينه سازی مصرف انرژی ساختمان
 • طراحی ساختمان و تاسيسات ساختمان با رويكرد بهره وری انرژی
 • شبيه سازی ديناميكی عملكرد ساختمان و تعيين ميزان مصرف انرژی ساختمان
 • آموزش مبحث 19 ، مديريت و مميزی انرژی ساختمان
 • طراحی و اجرای راهكارهای بهينه سازی انرژی در ساختمان
 • بررسی و اجرای روش های ممكن جهت كاهش قبوض مصرف انرژی ساختمان
 • تهيه رده مصرف انرژی ساختمان بمنظور الصاق برچسب انرژی ساختمان

فن آوری اطلاعات در خدمات انرژی

 • تهيه و توسعه نرم افزارهای تخصصی مديريت انرژی در صنعت و ساختمان
 • برگزاری دوره های آموزش الكترونيك در زمينه مباحث انرژی
 • خصوصی سازی سيستم مديريت اطلاعات انرژی ( EIMS  ) در واحدهای صنعتی و ساختمانی
 • برگزاری دوره های آموزش مباحث انرژی در داخل و خارج از كشور
 •   ارائه مشاوره اينترنتی جهت اجرای طرح های بهينه سازی در صنعت و ساختمان

خدمات انرژی در تامين كالاهای كارآمد

 • تامين تجهيزات مورد نياز در پروژه های خدمات انرژی در بخش صنعت و ساختمان
 • تهيه و توزيع محصولات كارآمد در سراسر كشور
 •  عرضه شيرهای ترموستاتيك رادياتور با %20  صرفه جويی در مصرف انرژی
 •  عرضه رادياتورهای فولاديThermX2  با 11% صرفه جويی در مصرف انرژی
 • طراحی و اجرای پكيج های مركزی چگالشی گازسوز با راندمان %110
 •  طراحی و اجرای سيستم های گرمايش خورشيدی منطبق بر نياز گرمايی ساختمان
 • خدمات مهندسی جهت بهره برداری از تجهيزات با حداكثر كارآيی انرژی

سيستم های توليد همزمان برق و حرارت( CHP )

 • امكان سنجی فنی اقتصادی و تحليل اطلاعات
 • طراحی و اجرای سيستم های توليد همزمان برق، گرما و سرما با حداكثر بهره وری انرژي سالانه

بهره گيری از انرژی گرمايی خورشيد

 •  امكان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از سيستم های خورشيدی
 • طراحی و اجرای سيستم های گرمايش خورشيدی

خلاصه ای از سوابق مميزی انرژی صنعت

 • مميزی انرژي مجتمع كاشی طوس
 • مميزی انرژی پالايشگاه گاز بيدبلند و تدوين شرح وظايف گروه مديريت انرژی در اين پالايشگاه
 • مميزی انرژی در صنايع بالادستی نفت (مجتمع نفتی كريت) شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب
 • انجام اولين پروژه در سطح ملی براي شركت ملی انتقال گاز ايران در ايستگاه های تقويت فشار گاز كشور
 • تعيين ميزان نشرمتان در ايستگاه های تقويت فشار گاز كشور
 • مميزی انرژی و استقرار واحد مديريت انرژی كارخانه ايران ياسا تاير و رابر و مميزی انرژی كارخانه آرتاويل تاير
 • مميزی انرژی كارخانه داروسازی زكريای تبريز
 • تعيين بهترين طرح های بازيافت حرارتی در ايستگاه های تقويت فشار گاز كشور
 • استقرار سيستم مديريت انرژی در پالايشگاه گاز بيدبلند
 •  مميزی انرژی در ايستگاه های تقويت فشار  S6 و C5 وC3 وS4 وS2
 • تعيين بهترين دمای گاز خروجي از ايستگاه های تقويت فشار كشور
 • مميزی انرژی كارخانه سيمان سفيد اروميه
 • طرح پايلوت اجرای سيستم تنظيم نسبت سوخت به هوا بر اساس آناليز گازهای احتراقی در بويلرهای صنعتی كشور
 • مميزی انرژی كارخانه های روغن نباتی بهشهر، نرگس شيراز و يگانه خزر
 • مميزی انرژی كارخانه های قند اصفهان، نيشابور و فريمان
 • مميزی انرژی شركت های كشت و صنعت نيشكر كارون و دعبل خزائی
 • نصب و راه اندازی سيستم كنترل اتوماتيك احتراق و Blowdon    بويلر در پالايشگاه نفت شيراز و نيروگاه حرارتی مشهد
 •  مميزی انرژی پالايشگاه گاز پارسيان و استقرار سيستم مديريت انرژی و پروژه نصب و اجرای نرم افزار EIMS
 • نصب و راه اندازی سيستم كنترل اتوماتيك احتراق در بويلر اشكودا دو نيروگاه حرارتی مشهد
 • بازنگری استانداردهای معيار مصرف انرژی در صنايع تاير و تيوب، روغن نباتی و قند و شكر
 • مميزی انرژی كارخانجات گروه عظام (گروه سه)
 • راندمان سنجی نيروگاه بندرعباس

خلاصه ای از سوابق مميزی انرژی در ساختمان

 • مميزی ساختمان مركزی شركت ملی گاز ايران (برج گاز)، ساختمان مركزی بنياد مسكن انقلاب اسلامی، وزارت بهداشت و درمان تهران، شركت ملی صنايع پتروشيمی تهران
 • مميزی مجموعه ساختمان های مركزی شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب
 • مميزی سازمان ويژه اقتصادی پارس جنوبی(متعلق به شركت ملی نفت)
 • مميزی ساختمان های اداری و شهرک مسكونی شركت پالايش گاز بيدبلند
 • مميزی ساختمان های شهرک مسكونی شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 • مميزی ساختمان اداره گاز شهركرج
 • مميزی مجتمع اداری تجاری نيلی، تهران و برج های اداری ناهيد و گاندی، تهران
 • مميزی ساختمان جامعه مهندسان مشاور، تهران
 • مميزی ساختمان هاي شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب، اهواز، شركت ملی نفت، عسلويه و شركت ملی نفت منطقه خانگيران
 • مميزی ساختمان هاي شركت برق منطقه ای استان خوزستان
 • مميزی خدمات مشاوره و مميزی انرژي جامع در ساختمان مركزی بانك صادرات ايران برج سپهر، تهران
 • مميزی ساختمان شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار و منطقه قزوين
 • مميزی ساختمان سايت بخار شركت توگا
 • امكان سنجي نصب سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت (CHP ) در شركت ملی نفت مناطق نفت خيز جنوب
 • امكان سنجی نصب سيستم های توليد همزمان برق و حرارت (CHP )  در بيمارستان بزرگ نفت اهواز و بيمارستان تهران و مجتمع آموزشی و ورزشی محمودآباد
 • انجام بزرگ ترين پروژه سيستم های خورشيدی كشور پروژه سوم خرداد ناجا
 • نصب و راه اندازی سيستم های خورشيدی در مدارس كشور
 • بررسی وضعيت مصرف انرژی در ساختمان هاي مسكونی، تحت نظارت سازمان ملل
 • تدوين استاندارد مميزی انرژی ساختمان در كشور برای سازمان بهينه سازی مصرف سوخت
 •  ناظر سازمان بهينه سازی در پروژه اجرای مبحث  19 در شهرداری های كشور
 • راه اندازی سايت مشاوره انرژی اينترنتی در ساختمان های شركت نفت
 • تدوين استانداردهای معيار مصرف و برچسب انرژی در موتورخانه ساختمان (ديگ و مشعل)
 • ارائه خدمات مشاوره جهت اخذ گواهی نامه و برچسب انرژی در مجتمع مسكونی برج باغ بهاران
 • مشاوره و نظارت بر اجرای قراردادهای مربوط به مبحث 19
 • برگزاری دوره های آموزش مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
 • برگزاری كارگاه های آموزشی بهينه سازی انرژی براي 5000 نفر
 • برگزاری دوره های آموزش حضوری مديريت مصرف انرژی برای 2100 نفر از مسئولين اداری و تاسيسات ساختمان
 • برگزاری دوره های آموزشی در زمينه بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان